Regulamentele privind procedurile administrative

Unde se publica Regulamentul cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum si Regulamentul cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;