Hotărârile autorității deliberative

Unde se publica actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliul județean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru evidenta hotărârilor autorității deliberative;

Hotarari