PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30862EV/08.11.2019

Astăzi, 08.11.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului STANCIU CONSTANTIN-VIOREL în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești Județul Dâmbovița și  a d-nei  DRĂGOI AURELIA în vârstă de 40 ani  ,cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30814EV/16.10.2019

Astăzi, 16.10.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului SERBAN GABRIEL SORIN în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești Județul Dâmbovița și  a d-rei  BACHIOS BIANCA FLORINA în vârstă de 21 an  ,cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30812EV/16.10.2019

Astăzi, 16.10.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MARACINEANU ALIN GABRIEL în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești Județul Dâmbovița și  a d-rei  HOARCA IONELA MONICA în vârstă de 26 ani ,cu domiciliul în Comuna GALICEA MARE, Județul DOLJ.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30810EV/09.10.2019

Astăzi, 09.10.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NEGRUȚ DRAGOȘ – GABRIEL în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești Județul Dâmbovița și  a d-rei  DUȚĂ ROXANA – ANDREEA în vârstă de 19 ani ,cu domiciliul în Comuna Văleni – Dâmbovița,Județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30761EV/25.09.2019

Astăzi, 25.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NEGULESCU ANDREI – MARIUS  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Ulmi, Județul Dâmbovița și  a d-rei  COMAN ELENA – SILVIA  în vârstă de 30 ani ,cu domiciliul în Comuna Voinești  Județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȘIE CĂSĂTORIE NR.30178EV/25.09.2019

Astăzi, 25.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului ȘTEFĂNESCU MARIUS  în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița și  a d-nei   BĂJENARU ALINA – FLORINA   în vârstă de 39 ani ,cu domiciliul în Mun București  Ale.Botorani nr. 9  Județul Sectorul 5.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30735EV/06.09.2019


Astăzi, 06.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MARADIN IONUȚ  în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița și  a d-rei  DULGHERU IONELA – CRISTINA  în vârstă de 19 ani ,cu domiciliul în Comuna Băleni Județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30718EV/29.08.2019Astăzi, 29.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DUȚĂ VASILE – ALEXANDRU  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița și  a d-rei  BARBU ALINA – MARIA  în vârstă de 23ani ,cu domiciliul în Comuna Voinești Județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30689EV/21.08.2019

Astăzi, 21.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului FÎNTÎNEANU PETRUȚ – DANIEL vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița și  a d-rei  BADEA ANDREEA –  MARIA în vârstă de 25 ani ,cu domiciliul în Comuna Cândești Județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment

PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR.30675EV/12.08.2019

Astăzi, 12.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PREDA IONUȚ-ALEXANDRU vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița și  a d-rei DRĂGAN LAVINIA – MARIA în vârstă de 30 ani ,cu domiciliul in Mun București str Ale.Tulcea nr. 5 bl 126B ,Sectorul 5.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Posted in Casatorii | Leave a comment