Dispozițiile autorității executive

Unde se publica actele administrative emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidenta dispozițiilor autorității executive;