Dispozițiile autorității executive

Unde se publica actele administrative emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidenta dispozițiilor autorității executive;

1.                     1/5.01.2021 Dispozitie privind acoperirea deficitului sesiunii  de dezvoltare aferent anului 2020
2.                     6/12.01.2021 Dispozitie privind  aprobarea planului de actiune al Centrului de consiliere Psiho-sociala  pentru Copii din satul Gemenea-Bratulesti  pentru a nul 2021
3.                     7/12.01.2021 Dispozitie privind  aprobarea planului de actiune al Centrului de zi pentru persoane varstnice  din satul Manga   pentru anul 2021
4.                     8/13.01.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 18.01.2021 ora 16 , la sediul acestuia
5.                     12/15.01.2021 Dispozitie privind desemnarea   persoanelor   care  se ocupa de aplicarea  Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD  in 2021  
6.                     14/15.01.2021 Dispozitie privind desemnarea  persoanelor cu atributii in completarea , verificarea,validarea si actualizarea elementelor de nomenclatura stradala RENNS la nivelul comunei Voinesti  
7.                     15/15.01.2021  Dispozitie privind desemnarea  persoanelor cu atributii in  aplicatia RAN  la nivelul comunei Voinesti 
8.                     22/25.01.2021 Dispozitie  privind desemnarea  persoanelor care se ocupa  de procedura actualizarii Regulamentului de ordine interioara la nivelul UAT Comuna Voinesti  
9.                     33/25.01.2021 Dispozitie privind organizarea concursului pentru ocuparea postului  de executie  vacant  de natura contractuala – muncitor calificat  treapta IA   , in cadrul Compartimentului “ Administrativ –Gospodaresc” din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Voinesti
10.                 45/11.02.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 15.02.2021 ,ora 16 , la sediul acestuia 
11.                 46/12.02.2021  Dispozitie privind  constituirea   echipei de proiect  pentru obiectivul :  „ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE  , COMUNA VOINESTI , JUDETUL DAMBOVITA ”, cuprinsa in cadrul proiectului ” CONSTRUCTII GRADINITE IN REGIUNEA SUD- MUNTENIA” , cod Miy Smis 125155
12.                 53/18.02.2021  Dispozitie privind desemnarea  persoanei  cu atributii in completarea , verificarea,validarea si actualizarea  hartilor si anexelor  cu  propunerile sectoarelor  de recensamant   ale populatiei si locuintelor    din UAT Voinesti 
13.                 54/19.02.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 25.02.2021 ora 16 , la sediul acestuia
14.                 61/25.02.2021  Dispozitie privind desemnarea   comisiei de selectie    a cererilor   formulate pentru calitatea de recenzori ( sectoare )  privind RGA  la nivelul UAT Voinesti
15.                 85/8.03.2021 Dispozitie privind desemnarea   persoanelor   care  se ocupa de   procedura  eliberarii adeverintelor tip APIA   si  intocmire  dosare cereri unice de plata   , pentru campania de primire cereri sprijin fermieri in anul 2021 ,  la nivelul  Primariei  Comunei Voinesti
16.                 90/8.03.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara  convocata de indata a Consiliului Local Voinesti  pe data de 15.03.2021 ora 14 , la sediul acestuia
17.                 92/15.03.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara  convocata de indata a Consiliului Local Voinesti  pe data de 15.03.2021 ora 14 , la sediul acestuia
18.                 93/15.03.2021  Dispozitie privind  desemnarea     functionarilor     din cadrul Primariei Voinesti   care  verifica  autenticitatea  tranzactiilor  potrivit  normelor metodologice   privind  aplicarea in   sistemul  SNEP , conform Ordinului  comun al  Ministrului Comunicatiilor  si Societatii Informationale, Ministrului  Administratiei si Internelor  si Ministrului Finantelor Publice  nr   168/14/95/2011  
19.                 94/15.03.2021  Dispozitie privind întocmirea proiectului de nomenclator pentru documentele specifice compartimentelor  functionale  din cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului Comunei Voinesti , precum si serviciilor si institutiilor subordonate Consiliului local Voinesti
20.                 95/15.03.2021    Dispozitie privind completarea fiselor de post  pentru  functiilor publice si personalul contractual din cadrul cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului Comunei Voinesti , precum si serviciilor si institutiilor subordonate Consiliului local Voinesti care  primesc si trimit corespondenta on-line ( e-mail )
21.                 115/25.03.2021  Dispozitie privind  desemnarea     functionarului din cadrul Primariei Voinesti   care realizeaza schimbul de informatii  cu DRPCIV/Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare  a vehiculelor , cu privire la informatiile din Registrul  de evudentaa mijloacelor de transport  supuse inmatricularii /inregistrarii (REMTII) 
22.                 116/25.03.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara  a Consiliului Local Voinesti  pe data de 31.03.2021 ora 16 , la sediul acestuia
23.                 127/30.03.2021 Dispozitie privind organizarea si desfasurarea pregatirii pe linia situiatiilor de urgenta in anul 2021 
24.                 129/1.04.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara pe data de 6.04.2021 ora 16 la sediul acestuia  
25.                 132/2.04.2021 Dispozitie privind efecvtuarea inventarierii fondului de carte al Bibliotecii “Vasile Florescu  
26.                 133/2.04.2021 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala  pentru obiectivul “ Construire servicii funerare  in satul Voinesti , comuna Voinesti , jud Dambovita  
27.                 148/27.04.2021  Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare  a ofertelor  pentru  atribuirea contractului  de   executie lucrari  prin  procedura de licitatie deschisa on line pentru obiectivul  “ Gradinita cu program normal Izvoarele  , cu doua Sali de grupa , comuna Voinesti , sat Izvoarele  , judetul Dambovita “
28.                 158/11.05.2021  Dispozitie privind convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 17.05.2021
29.                 161/17.05.2021 Dispozitie privind actualizarea  Procedurilor de Furnizare a Serviciilor Sociale “ in cadrul Centrului de zi pentru persoane varstnice Manga 
30.                 171/20.05.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 27.05.2021 ora 19 , la sediul acestuia
31.                 180/11.06.2021 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului “ Extindere a retelei electrice de distributie  in comuna Voinesti DN 72 A 27+400-Km 28+800 
32.                 182/11.06.2021  Dispozitie privind  desemnarea  persoanei  din cadrul Primariei Voinesti care va participa  la  receptia –  terminare a lucrarilor la obiectivul “ Gradinita cu program normal cu 2 Sali de grupa Izvoarele , Voinesti “ ,judetul Dambovita
33.                 183/14.06.2021 Dispozitie privind rectificarea bugetului local al comunei Voinesti  pe anul 2021 , trim II
34.                 187/16.06.2021 Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare  a ofertelor  pentru  atribuirea contractului   de furnizare   “ Excavator pe senile de cauciu si   accesorii  incluse  , comuna Voinesti judet Dambovita ”
35.                 189/22.06.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului Local Voinesti  pe data de 23.06.2021 ora 14 , la sediul acestuia
36.                 192/23.06.2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara  a Consiliului Local Voinesti  pe data de 29.06.2021 ora 19 , la sediul acestuia
37.                 195/29.06.2021 Privind  constituirea   echipei de proiect  pentru obiectivul : “Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Voinesti cu echipamente  de protectie si dispozitive medicale pentru combaterea pandemiei creata de virusul SARS- COV -2” prin Programul operational infrastructura mare 2014-2020
  Axa prioritara 9  :      Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități
    Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

Dispozitii 2021

1/3.01.2019  Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare  a zilelor libere 24.12.2018 si 31.12.2018 
4/10.01.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local Voinesti  pe data de 10.01.2019 ora 16 
6/15.01.2019 Dispozitie privind prelungirea perioadei de exercitare a unor atributii 
7/17.01.2019  Dispozitie  privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local Voinesti  pe data de 22.01.2019 ora 16
104/21.02.2019 Dispozitie  privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 26.02.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
106/25.02.2019 Dispozitie   privind constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de proiectare si executie lucrari la obiectivul “ Ranforsare DC  150 in sat Voinesti  comuna Voinesti , judetul Dambovita  
126/8.03.2019  Dispozitie privind organizarea si desfasurarea pregatirii  pe linia situatiilor de urgenta   in anul 2019  
129/14.03.2019  Dispozitie cu privire la stabilirea calitatii de evaluator , potrivit dispozitiilor Legii 188/1999  privind Statutul Functionarilor publici, republicata , modificata si completata  precum si stabilirea perioadei de evaluare  a functionarilor publici pentru anul 2018    
135/20.03.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Voinesti pe data de 20.03.2019 ora 16 , la sediul acestuia  
138/21.03.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 27.03.2019, ora 16 , la sediul acestuia 
139/25.03.2019  Dispozitie privind aprobarea Manualului de Proceduri  pentru Furnizarea  Serviciilor Sociale “ Centru de Consiliere  psihosociala  pentru copii  Gemenea Bratulesti “
140/25.03.2019  Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al “Centrului de Consiliere  psihosociala  pentru copii  Gemenea Bratulesti “
150/28/03.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor  aferente obiectivului “ Construire cladire servicii funerare “ in satul Voinesti 
175/17.04.2019 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral  pentru campania electorala   ce se va desfasura  in vederea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019 
176/18.04.2019 Dispozitie privind convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului Local pe data de 23 04.2019 ora 16 , la sediul acestuia
177/24.04.2019 Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare a zilei liberre 30.04.2019 
196/22.05.2019  Dispozitie privind stabilirea sectiilor de votare pe raza comunei Voinesti  in vederea organizarii  si desfasurarii  alegerilor pentru Parlamentul  European si a Referendumului national din data de 26 mai 2019  
197/23.05.2019  Dispozitie  privind convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului Local pe data de 28 05.2019 ora 19 , la sediul acestuia
202/3.06.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 6.06.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
203/5.06.2019 Dispozitie privind revocarea Dispozitiei Primarului Comunei Voinesti cu nr.196/22.05.2019 privind  stabilirea sectiilor de votare pe raza comunei Voinesti  in vederea organizarii  si desfasurarii  alegerilor pentru Parlamentul  European si a Referendumului national din data de 26 mai 2019  
205/13.06.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata  a Consiliului local Voinesti pe data de 13.06.2019 ora 16 , la sediul acestuia
209/19.06.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 24.06.2019 ora 19 , la sediul acestuia
211/24.06.2019 Dispozitie privind reluarea activitatii referentului Savu Ancuta Elena incepand cu 1.07.2019 
212/24.06.2019 Sispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul “ Modernizare DC 127 Km O+000-Km 2+625,32 si DS 845 Km 0+000-Km 0+290,71 , in satele Izvoarele si Suduleni , in comuna Voinesti  judetul Dambovita  
234/8.07.2019 Dispozitie privind numirea dnei jr. Popescu Otilia Lidia in functia publica specifica de conducere , in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Voinesti –Secretar General al UAT Comuna Voinesti 
245/18.07.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 24.07.2019 ora 19 , la sediul acestuia 
246/19.07.2019 Dispozitie privind delegarea  atributiilor Secretarului General al UAT Comuna Voinesti in perioada efectuarii concediului de odihna
251/25.07.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului “ Modernizarea retelei de drumuri de interes local , in comuna Voinesti , jud Dambovita 
253/30.07.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara ,convocata de indata a Consiliului Local Voinesti  pe data de 31.07.2019 ora 9 , la sediul acestuia 
289/21.08.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 27.08.2019 ora 19 , la sediul acestuia
291/22.08.2019 Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare  a zilei libere  16.08.2019
299/30.08.2019  Dispozitie  privind constituirea comisiei de evaluare  a ofertelor pentru  achizitia publica  de  Modernizare strazi in comuna Voinesti sat Izvoarele  , judetul Dambovita”proiectare  si executie lucrari la obiectivul “ 
309/4.09.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 10.09.2019 ora19 , la sediul acestuia
315/19.09.2019 Dispozitie privind stabilirea  locurilor speciale de afisaj electoral  pentru campania electorala  ce se va desfasura  in vederea alegerilor  pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 
358/1.10.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara, convocata de indata  a Consiliului Local Voinesti  pe data de 2.10.2019 ora 16 , la sediul acestuia
359/7.10.2019 Dispozitie privind delegarea atributiilor Secretarului General al Comunei Voinesti  in perioada efectuarii concediului de odihna
360/8.10.2019 Dispozitie privind convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 14.10.2019 ora 16 la sediul acestuia 
363/14.10. 2019 Dispozitie privind constituirea unei comisii in vederea efectuarii situatiei comparative  intre cantitatile real executate si cantitatile cuprinse  in situatiile de plata  intocmite si acceptate de  beneficiar    pentru obiectivele de investitii  mentionate in Nota 14026 /10.10.2019 , a echipei de audit  a Camerei de Conturi Dambovita 
366/21.10.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei  cu atributii de constatare a starii de fapt  pentru cladiri  si terenuri-constructii  neingrijite si terenuri agricole nelucrate 
401/24.10.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local  Voinesti pe data de 28.10.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
408/25.10.2019  Dispozitie privind actualizarea “Procedurilor   de Furnizare a Serviciilor  Sociale “ in cadrul Centrului psiho-sociala  pentru copii Gemenea Bratulesti 
436/4.11.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie “Modernizarea DS292(strada Cornatel ) , in satul Manga , com Voinesti , jud Dambovita 
438/7.11.2019  Dispozitie privind constituirea comisiei  pentru reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniul Comunei Voinest 
471/13.11.2019  Dispozitie privind constituirea comisiei  speciale de inventariere  a domeniului public si privat al UAT  Comuna Voinesti
483/18.11.2019  Dispozitie privind rectificarea bugetului local al comunei Voinesti  pe anul 2019 , trim IV 
491/21.11.2019 Dispozitie privind aprobarea materialelor informative  privind activitatile desfasurate  si serviciile oferite  in cadrul Centrului de Consiliere Psihosociala  pentru copii din satul Gemenea Bratulesti  
492/22.11.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 28.11.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
495/23.11.2019  Dispozitie privind desemnarea dnei Stoica Simona  in Consiliul de Administratie al Liceului  Tehnologic Voinesti , ca reprezentant  din partea Primarului Comunei Voinesti 
497/25.11.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie  la furnizarea si punerea in functiune a dotarilor  aferente obiectivului  de investitii “ Centru de zi  pentru persoane varstnice  din satul Manga “ cod SMIS 114014 
512/29.11.2019 Dispozitie privind rectificarea bugetului local al  comunei Voinesti  pe anul 2019, trim IV  
513/2.12.2019 Dispozitie privind efectuarea inventarierii bunurilor patrimoniale ale UAT Comuna Voinesti si Primaria Voinesti 
518/11.12.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 16.12.2019 ora 16 , la sediul acestuia
540/31.12.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivele : “ lot 2- Executie lucrari creare punxct informare turistica  in cadryul proiectului finantat prin POR 2007-2013 “ Reabilitarea ,restaurarea si valoridficarea  tueristica a bisericii din lemn “ Duiminica tuturorSfintilor Sf Ioan “ modernizarea crearea infrastructurii si utilitatilor conexe “ , “Reabilitare Grup Scolar Agricol Voinesti –  consolidare supraetajare si refacere finisaje si instalatii corp C1 , refacere invelitoare , finisaje si instalatii corp C5 si “ Sediu administrativ –Constructie  casa mortuara in satul Suduleni , com Voinesti  Sfintilor Sf Ioan “ modernizarea crearea infrastructurii si utilitatilor conexe “ , “Reabilitare Grup Scolar Agricol Voinesti –  consolidare supraetajare si refacere finisaje si instalatii corp C1 , refacere invelitoare , finisaje si instalatii corp0 C5 si “ Sediu administrativ –Constructie  casa mortuara in satul Suduleni , com Voinesti