Dispozițiile autorității executive

Unde se publica actele administrative emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidenta dispozițiilor autorității executive;

1/3.01.2019  Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare  a zilelor libere 24.12.2018 si 31.12.2018 
4/10.01.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local Voinesti  pe data de 10.01.2019 ora 16 
6/15.01.2019 Dispozitie privind prelungirea perioadei de exercitare a unor atributii 
7/17.01.2019  Dispozitie  privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local Voinesti  pe data de 22.01.2019 ora 16
104/21.02.2019 Dispozitie  privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 26.02.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
106/25.02.2019 Dispozitie   privind constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de proiectare si executie lucrari la obiectivul “ Ranforsare DC  150 in sat Voinesti  comuna Voinesti , judetul Dambovita  
126/8.03.2019  Dispozitie privind organizarea si desfasurarea pregatirii  pe linia situatiilor de urgenta   in anul 2019  
129/14.03.2019  Dispozitie cu privire la stabilirea calitatii de evaluator , potrivit dispozitiilor Legii 188/1999  privind Statutul Functionarilor publici, republicata , modificata si completata  precum si stabilirea perioadei de evaluare  a functionarilor publici pentru anul 2018    
135/20.03.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Voinesti pe data de 20.03.2019 ora 16 , la sediul acestuia  
138/21.03.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 27.03.2019, ora 16 , la sediul acestuia 
139/25.03.2019  Dispozitie privind aprobarea Manualului de Proceduri  pentru Furnizarea  Serviciilor Sociale “ Centru de Consiliere  psihosociala  pentru copii  Gemenea Bratulesti “
140/25.03.2019  Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al “Centrului de Consiliere  psihosociala  pentru copii  Gemenea Bratulesti “
150/28/03.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor  aferente obiectivului “ Construire cladire servicii funerare “ in satul Voinesti 
175/17.04.2019 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral  pentru campania electorala   ce se va desfasura  in vederea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019 
176/18.04.2019 Dispozitie privind convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului Local pe data de 23 04.2019 ora 16 , la sediul acestuia
177/24.04.2019 Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare a zilei liberre 30.04.2019 
196/22.05.2019  Dispozitie privind stabilirea sectiilor de votare pe raza comunei Voinesti  in vederea organizarii  si desfasurarii  alegerilor pentru Parlamentul  European si a Referendumului national din data de 26 mai 2019  
197/23.05.2019  Dispozitie  privind convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului Local pe data de 28 05.2019 ora 19 , la sediul acestuia
202/3.06.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 6.06.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
203/5.06.2019 Dispozitie privind revocarea Dispozitiei Primarului Comunei Voinesti cu nr.196/22.05.2019 privind  stabilirea sectiilor de votare pe raza comunei Voinesti  in vederea organizarii  si desfasurarii  alegerilor pentru Parlamentul  European si a Referendumului national din data de 26 mai 2019  
205/13.06.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata  a Consiliului local Voinesti pe data de 13.06.2019 ora 16 , la sediul acestuia
209/19.06.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 24.06.2019 ora 19 , la sediul acestuia
211/24.06.2019 Dispozitie privind reluarea activitatii referentului Savu Ancuta Elena incepand cu 1.07.2019 
212/24.06.2019 Sispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul “ Modernizare DC 127 Km O+000-Km 2+625,32 si DS 845 Km 0+000-Km 0+290,71 , in satele Izvoarele si Suduleni , in comuna Voinesti  judetul Dambovita  
234/8.07.2019 Dispozitie privind numirea dnei jr. Popescu Otilia Lidia in functia publica specifica de conducere , in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Voinesti –Secretar General al UAT Comuna Voinesti 
245/18.07.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 24.07.2019 ora 19 , la sediul acestuia 
246/19.07.2019 Dispozitie privind delegarea  atributiilor Secretarului General al UAT Comuna Voinesti in perioada efectuarii concediului de odihna
251/25.07.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului “ Modernizarea retelei de drumuri de interes local , in comuna Voinesti , jud Dambovita 
253/30.07.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara ,convocata de indata a Consiliului Local Voinesti  pe data de 31.07.2019 ora 9 , la sediul acestuia 
289/21.08.2019  Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 27.08.2019 ora 19 , la sediul acestuia
291/22.08.2019 Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare  a zilei libere  16.08.2019
299/30.08.2019  Dispozitie  privind constituirea comisiei de evaluare  a ofertelor pentru  achizitia publica  de  Modernizare strazi in comuna Voinesti sat Izvoarele  , judetul Dambovita”proiectare  si executie lucrari la obiectivul “ 
309/4.09.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 10.09.2019 ora19 , la sediul acestuia
315/19.09.2019 Dispozitie privind stabilirea  locurilor speciale de afisaj electoral  pentru campania electorala  ce se va desfasura  in vederea alegerilor  pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 
358/1.10.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara, convocata de indata  a Consiliului Local Voinesti  pe data de 2.10.2019 ora 16 , la sediul acestuia
359/7.10.2019 Dispozitie privind delegarea atributiilor Secretarului General al Comunei Voinesti  in perioada efectuarii concediului de odihna
360/8.10.2019 Dispozitie privind convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  pe data de 14.10.2019 ora 16 la sediul acestuia 
363/14.10. 2019 Dispozitie privind constituirea unei comisii in vederea efectuarii situatiei comparative  intre cantitatile real executate si cantitatile cuprinse  in situatiile de plata  intocmite si acceptate de  beneficiar    pentru obiectivele de investitii  mentionate in Nota 14026 /10.10.2019 , a echipei de audit  a Camerei de Conturi Dambovita 
366/21.10.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei  cu atributii de constatare a starii de fapt  pentru cladiri  si terenuri-constructii  neingrijite si terenuri agricole nelucrate 
401/24.10.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local  Voinesti pe data de 28.10.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
408/25.10.2019  Dispozitie privind actualizarea “Procedurilor   de Furnizare a Serviciilor  Sociale “ in cadrul Centrului psiho-sociala  pentru copii Gemenea Bratulesti 
436/4.11.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie “Modernizarea DS292(strada Cornatel ) , in satul Manga , com Voinesti , jud Dambovita 
438/7.11.2019  Dispozitie privind constituirea comisiei  pentru reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniul Comunei Voinest 
471/13.11.2019  Dispozitie privind constituirea comisiei  speciale de inventariere  a domeniului public si privat al UAT  Comuna Voinesti
483/18.11.2019  Dispozitie privind rectificarea bugetului local al comunei Voinesti  pe anul 2019 , trim IV 
491/21.11.2019 Dispozitie privind aprobarea materialelor informative  privind activitatile desfasurate  si serviciile oferite  in cadrul Centrului de Consiliere Psihosociala  pentru copii din satul Gemenea Bratulesti  
492/22.11.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 28.11.2019 ora 16 , la sediul acestuia 
495/23.11.2019  Dispozitie privind desemnarea dnei Stoica Simona  in Consiliul de Administratie al Liceului  Tehnologic Voinesti , ca reprezentant  din partea Primarului Comunei Voinesti 
497/25.11.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie  la furnizarea si punerea in functiune a dotarilor  aferente obiectivului  de investitii “ Centru de zi  pentru persoane varstnice  din satul Manga “ cod SMIS 114014 
512/29.11.2019 Dispozitie privind rectificarea bugetului local al  comunei Voinesti  pe anul 2019, trim IV  
513/2.12.2019 Dispozitie privind efectuarea inventarierii bunurilor patrimoniale ale UAT Comuna Voinesti si Primaria Voinesti 
518/11.12.2019 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Voinesti pe data de 16.12.2019 ora 16 , la sediul acestuia
540/31.12.2019 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivele : “ lot 2- Executie lucrari creare punxct informare turistica  in cadryul proiectului finantat prin POR 2007-2013 “ Reabilitarea ,restaurarea si valoridficarea  tueristica a bisericii din lemn “ Duiminica tuturorSfintilor Sf Ioan “ modernizarea crearea infrastructurii si utilitatilor conexe “ , “Reabilitare Grup Scolar Agricol Voinesti –  consolidare supraetajare si refacere finisaje si instalatii corp C1 , refacere invelitoare , finisaje si instalatii corp C5 si “ Sediu administrativ –Constructie  casa mortuara in satul Suduleni , com Voinesti  Sfintilor Sf Ioan “ modernizarea crearea infrastructurii si utilitatilor conexe “ , “Reabilitare Grup Scolar Agricol Voinesti –  consolidare supraetajare si refacere finisaje si instalatii corp C1 , refacere invelitoare , finisaje si instalatii corp0 C5 si “ Sediu administrativ –Constructie  casa mortuara in satul Suduleni , com Voinesti