Biblioteca

Scurt istoric:

Biblioteca Comunală ,,Vasile Florescu” Voinești a fost înființată în anul 1920, având sediul într-o casă particulară. Se mută, pentru puțin timp, în fostul sediu al Politiei Voinești, după care funcționează la Căminul Cultural (până în 1990), apoi într-un apartament dintr-un bloc de locuințe.

Din anul 2007 biblioteca primește o nouă locație la Căminul Cultural, iar din 2016 în fostul sediu al grădiniței. Își definitivează titulatura în septembrie 1996 primind numele marelui filosof, estetician, filolog și istoric al culturii ,,VASILE FLORESCU” , născut în satul Manga.

În prezent biblioteca deține în colecțiile sale 9894 volume din toate domeniile cunoașterii umane ,având deci un caracter enciclopedic , indicele de dotare fiind de 1,73 cărți pe locuitor.

Fondul de publicații este așezat în rafturi corespunzător Clasificării Zecimalelor Universale, domeniile tematicii care sunt existente în bibliotecă fiind recomandate prin indicator de raft. Ponderea în fondul nostru de publicații o dețin lucrările de beletristică (cca. 70%) iar lucrările de științe sociale, științifice și alte materiale reprezintă cca. 30%.

Biblioteca este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Voinești, și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice , orientându-și preocupările spre îndeplinirea la parametrii superiori a atribuțiilor, componentelor și responsabilităților ce îi revin ca instituție de cultură în comunitate.

Dincolo de funcția de depozitar al documentelor, Biblioteca Comunală Vasile Florescu” Voinești răspunde nevoilor culturale ale comunității prin programe și proiecte specifice, promovând totodată repere culturale într-o societate dinamică.

Toate acestea sunt necesare și firești pentru orice societate care dorește să-și păstreze, să-și cultive și să-și afirme identitatea culturală.

Biblioteca este o instituție de cultură în care se adună, se organizează și se păstrează fonduri de publicații (cărți, reviste etc.) și manuscrise pentru a fi folosite de cititori. O bibliotecă este o colecție privată de cărți și alte medii, deținută și administrată de o instituție. Termenul provine din combinația termenilor grecești biblos (carte) și theke (cufăr).