Populația

Statistici conform:

Populația totală a localității este de 6203 locuitori.

 1. Voinești = 1677 locuitori
 2. Oncești = 895 locuitori
 3. Gemenea-Brătulești = 1123 locuitori
 4. Izvoarele = 714 locuitori
 5. Suduleni = 768 locuitori
 6. Mânjina = 192 locuitori
 7. Manga = 711 locuitori
 8. Lunca = 123 locuitori

Clasificare pe sexe:

 1. Bărbați =   3072 locuitori
 2. Femei   =    3131 locuitori

Clasificare pe vârste:

 1. 0-19 ani  = 1242 locuitori
 2. 20-60 ani  = 3435 locuitori
 3. Peste 60 ani =   1526 locuitori

Clasificare religie:

 1. Ortodoxa = 5943 locuitori
 2. Romano catolica = 3 locuitori
 3. Adventista de ziua a șaptea = 26 locuitori
 4. Creștină după evanghelie = 48 locuitori
 5. Evanghelica = 25 locuitori
 6. Informație nedisponibila = 152 locuitori

Naționalitate:

 1. Romani = 6039 locuitori
 2. Romi = 5 locuitori
 3. Altă etnie = 6 locuitori
 4. Informație nedisponibilă = 152 locuitori

Clasificare stare civilă:

 1. Necăsătorit(ă) = 2307 locuitori
 2. Căsătorit(ă) = 3003 locuitori
 3. Văduv(ă) = 666 locuitori
 4. Divorțat(ă) = 226 locuitori
 5. Persoane care trăiesc în uniune consensuală = 248 locuitori

Clasificare limba maternă:

 1. Romană = 6047 locuitori
 2. Altă limbă = 3 locuitori
 3. Informație nedisponibilă = 152 locuitori

Clasificare nivel educație:

 1. Superior = 484 locuitori
 2. Postliceal și de maiștri = 164 locuitori
 3. Liceal = 1766 locuitori
 4. Profesional și de ucenici = 566 locuitori
 5. Gimnazial = 1541 locuitori
 6. Primar = 967 locuitori
 7. Fără scoală = 136 locuitori din care persoane analfabete  72 locuitori

Clasificare locuințe convenționale pe forme de proprietate:

 1. Total locuințe = 2542 locuințe
 2. Privată particulară = 2530 locuințe
 3. De stat = 12 locuințe