Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul primăriei Voinești

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate înregistrării și are obligația de a le administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, Registrul Agricol, servicii de administrare a domeniului public și  privat al comunei, control comercial, transport public local, achiziții publice, resurse umane, servicii și prestații sociale, autoritate tutelară, spațiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizații/certificate/avize/acorduri/ adeverințe, evidență electorală, accesul la informațiile de  interes public, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, constatarea și sancționarea contravențiilor, sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței publice.

Sunteți  obligați  să furnizați  datele,  acestea fiind necesare  în  scopurile  specificate  mai  sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat și dispunerea masurilor legale necesare identificării acestor date.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Primăria comunei Voinești, cu sediul în Str. Principala, Nr. 145,  Com. Voinești, Județul Dâmbovița, tel: 0245679324, fax: 0245679324, e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați  cât mai curând posibil.

       Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, securitatea socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are caracter obligatoriu. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.