Lista persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

CONDUCEREA PRIMARIEI

Dl. Sandu Gabriel Dănuț – Primar-0723142661; e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com 
Dl. Popa Claudiu – Viceprimar – 0723142662; e-mail: popaclaudiu_78@yahoo.com
D-na. Popescu Otilia – Secretarul general al comunei Voinești – 0728985614, e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com