Culte

In localitate funcționează 8 parohii  de  cult ortodox și 2 biserici de cult adventist.
Majoritatea populației este ortodoxa.

Clasificare religie:

  1. Ortodoxa = 5943 locuitori
  2. Romano catolica = 3 locuitori
  3. Adventista de ziua a șaptea = 26 locuitori
  4. Creștină după evanghelie = 48 locuitori
  5. Evanghelica = 25 locuitori
  6. Necunoscut = 152 locuitori