Centrul de consiliere Psiho-Socială pentru copii

MISIUNEA CENTRULUI  

Prevenirea abandonului sub diferitele sale forme: familiar-afectiv, școlar-educativ, social-moral, a marginalizării și insti-tuționalizării copiilor prin asigu-rarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, menite să sprijine însușirea și dobândirea unor deprinderi și abilități, pentru o dezvoltare armonioasă și o viață indepen-dentă.

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

Serviciul social „Centrul de consiliere psihosociala pentru copii „, cod serviciu social 8899 CZ – F -I, înființat și administrat de furnizorul UAT COMUNA VOINESTI  -, acreditat, Certificatului de acreditare seria AF Nr. 0003740 din 6.04.2017.

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

Scopul serviciului social „Centrul de consiliere psihosociala  pentru  copii” este de   consiliere psiho-sociala pentru copil, supraveghere, informare, educație extraurriculara, socializare si reînsertie sociala, suport emoțional, recreere, alte activități: administrative.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Copiii care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc, cu vârsta   cuprinsa  intre  6 ani – 16  ani,  care trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate, precum si locurile  unde constată existenta/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/ armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională;

Costul serviciilor este suportat integral de către Primăria Voinești

PROGRAM

Luni – Vineri   13,00 – 19,00
Sâmbăta  8,00 – 13,00 (in perioada vacantelor)

DOCUMENTE

PLIANTE

FORMULARE