Centrul de consiliere Psiho-Socială

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Grupul țintă și beneficiarii  serviciului

Grupul ținta este reprezentat de:

  1. Copii care au domiciliul  stabil  în comuna Voinești.
  2. Copii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăți de integrare în familie, scoală sau în colectivitate.
  3. Părintii/ familiile extinse/ familiile substitutive

Beneficiarii  / potențialii  beneficiari fac parte din următoarele categorii:

a)   Copii proveniți din familii aflate în dificultate, în care există riscul de neglijare, abuz, instituționalizare de familia sa prin insuficiența sau lipsa resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor   pentru  îngrijirea acestora;

b)   Părinții sau membrii familiei lărgite sau asistenții  maternali  care  au în  îngrijire acești copii și care  au nevoie de servicii psiho-sociale;

c)   Copii orfani/ copii separați de părinti;

d)  Copii în risc de separare de părinti;

e)   Familii vulnerabile  cu risc de dezintegrare, monoparentale, situații conflictuale, violenta în familie;

f)   Copii cu risc de izolare sociala

g)   Familii și copii cu risc de sărăcie si excluziune sociala, șomaj de lunga durata, venituri reduse, locuința precara, exploatare prin munca;

h)  Viitorii părinti care doresc să se formeze înainte de nașterea sau adopția copiilor;

i)  Părintii/ familiile extinse/ familiile substitutive, familii, care:

– necesită competente/   deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogie în domeniu;

– trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creștere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate, precum si locurile  unde constată existenta/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/ armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională;

 Costul serviciilor este suportat integral de către Primăria Voinești

Program

Luni – Vineri   13,00 – 19,00
Sâmbăta  8,00 – 13,00