Termeni și condiții

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR
Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului,  fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează .
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

RĂSPUNDEREA
Echipa Primăriei Voinești, face toate eforturile pentru a va prezenta informații actualizate și corecte. Cu toate aceste informațiile prezentate în acest site nu sunt garantate și nu ne asumam răspunderea pentru nici un fel de pierderi (directe, indirecte sau circumstanțiale) produse prin utilizarea acestor informații.
Va rugam contactați Direcțiile și Serviciile Primăriei Voinești pentru confirmarea informațiilor prezentate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Primăria Voinești nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Primăria Voinești va fi absolvita de orice răspundere.

INFORMAȚII PERSONALE 
Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
Primăria Voinești va păstra confidențialitatea acestor informații.
Unele informații solicitate prin intermediul siteului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
  • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18)
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
  • Dreptul la opoziție (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

LEGĂTURA CU ALTE SITEURI 
Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Primăria Voinești utile în ceea ce privește conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea Primăriei Voinești
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
Primăria Voinești nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe siteurile unor terți, la care se face trimitere pe siteul său.