Scurt istoric

Satele ce compun astăzi comuna Voinești au fost atestate documentar începând cu 1512 satul Gemenea, 1593 satul Voinești și terminând cu 1735 Satul Oncești;comuna Voinești a fost unul din primele centre ale cooperației romanești, prin băncile populare înființate aici. La 1912 comuna Voinești era reședința de plasa,avea judecătorie,oficiu poștal,și un spital. Livezile de pomi fructiferi din Voinești sunt amintite în documente încă din secolul XVII.

Satul Voinești

Satul Voinești este un sat vechi de mosneni,vestit prin pomicultura practicata aici și exista sigur în vremea domniei lui Mihai Viteazul,când au loc primele tranzacții de pământ în secolul XVIII ,La 1785,la cererea locuitorilor din Voinești, Cândești și Dragodănești, Se ținea la Voinești pe moșia Mănăstirii Radu Voda,un târg săptămânal.
Scoală a fost înființată în 1843, funcționând cu frecventa destul de slaba în casa învățătorului, deoarece localul clădit din nuiele era neterminat;un an mai târziu, școala ere construita după modelul tip cu doua odăi și o sala. După 1900 exista o singura scoală cu doua posturi de învățător, unde mai târziu procesul de învățământ se extindea la o scoală mixta cu patru posturi și șapte clase. După 1944 se înființează o cantina și o cooperativa școlară, iar la 12 noiembrie 1945 s-a înființat gimnaziul unic din Voinești
Căminul cultural „Căpitan Voinea” s-a înființat în 1939 când se desfășurau cursuri țărănești și de gospodărie, șezători; a fost reorganizat în 1946.
La 1 ianuarie 1950 a fost Înființată Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicola, unitate care în decursul anilor, imprima caracterul unei zone pomicole de înalta ținută comunei Voinești. Aici au fost realizate celebre soiuri de meri, peri și pruni.
Monumente istorice și ansambluri de arhitectura clasate:
– Monument arheologic -„Cetățuia”-sec.XVIII-IX;
– Biserica Sfinții Voievozi,Buna Vestire și Cuvioasa Paraschiva-Tabaci
1796;
– Biserica Adormirea Maicii Domnului,SF. NICOLAE și Sf. Haralambie 1857;
– Casa Iosefina, sec XIX; -Casa Oprea Sidonia 1874; -Spital Rural 1905.

Satele Gemenea Brătulești și Oncești

Satul Gemenea apare adesea în documente cu numele Gemenile și datează din sec.XVI,de când este amintit în documente;la sfârșitul sec XIX, Gemenea era comuna compusa din trei cătune:Gemenea,Bratu-Oncescu și Capul Coastei împreuna cu care avea 1249 locuitori. La 1816 Caragea Vodă dăruiește bisericii moșnenești din Gemenea veniturile bâlciului care se ținea aici la Sf. Nicolae.
Scoală a fost înființata în 1839,când funcționa într-o odaie clădită din nuiele, modificându-se în 1844 după planul tip cu doua odăi și o sala.
Satul Oncești apare la sfârșitul sec XIX,cu numele Bratu-Oncescu ca un cătun al comunei Gemenea în 1814 a fost construita o biserica de lemn intre Valea Rudei și Vâlceaua Bisericii,pe terenul dat de boierii Vărzari,biserica ruinata după 1916.
Monumente și ansambluri de arhitectura (sat Gemenea):
– Biserica Tuturor Sfinţilor-1868
Monumente de arta plastica(sat Gemenea)
– Cruce de piatra lângă monumentul eroilor
Monumente de arta plastica
– Cruce de piatra lângă biserica 1719

Satele Izvoare, Suduleni, Manga, Mânjina, Lunca

Satul Izvoare este amintit documentar în 1713 ; Lunca este un sat greu de datat-la 20 octombrie1597,Stanca din Voinești a vândut o latura din Lunca lui Dragomir.
Satul Manga este amintit la 15 iulie 1572 cu prilejul unei vânzări,iar la sfârșitul sec. XIX era cătun al comunei Pietrari.
Mânjina a fost mult timp o parte componenta a satului Manga.
Satul Suduleni este un sat vechi din secolul XV, existând în vremea domniei lui Vlad Caiugarul (1482-1495); Școala a fost înființata în 1842.