Anunț angajare administrator și psiholog Centru de Zi Manga

Primăria Comunei Voinești  județ Dâmbovița, anunța, ca va încheia  doua  contracte de servicii  cu persoane juridice ( PFA ), in cadrul  „Centrului  pentru persoane vârstnice din satul Manga comuna Voinești“, înființat prin proiect accesat prin fonduri europene  nerambursabile prin POR .

Cele doua posturi create prin proiect sunt :

Un post, cerința, bărbat   –  administrator la Centrul de zi, cu următoarele  atribuții prin fisa postului : Administrarea centrului de zi,

Un post, cerința femeie – psiholog

Atribuțiile administratorului :

– Reprezintă Centrul de zi în relațiile cu Primăria Comunei Voinești, Consiliul Local, alte persoane fizice sau juridice;

– organizează, conduce, verifică și coordonează întreaga activitate din cadrul centrului;

– propune primarului inițierea unor proiecte de hotărâri privind: organigrama, statul de funcții și numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare;

– elaborează rapoarte generale privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Consiliului Local Voinești;

– elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială în centru;

– monitorizează și evaluează activitatea de asistență sociala;

– întocmește raportul anual de activitate;

-asigură respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

– asigură și răspunde de administrarea și exploatarea patrimoniului în condiții de eficientă și eficacitate;

– repartizează prin fișa postului sarcinile specifice fiecărui loc de muncă;

– urmărește și răspunde de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în hotărârile adoptate de consiliul local și dispozițiile emise de primar în domeniul asistenței sociale;

–  menținerea clădirii, a dotărilor, utilităților si incintei in perfecta stare de funcționare si întreținerea permanenta  a acestora .

– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Atribuțiile  psihologului :

– efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identifica ariile de dezvoltare deficitare in vederea demarării activității de recuperare;

– desfășoară activități de terapie individuală în vederea ameliorării deficiențelor de natură atenționară, amnezică, senzorio-perceptivă, cognitivă, emoțională și comportamentală;

– realizează servicii de consiliere cu vârstnicii aflați in dificultate, individuale sau de grup, oferindu-le suportul informațional, instrumental și emoțional de care au nevoie;

– poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competențele sale.

Dosarele  întocmite   pentru ocuparea celor doua  posturi vor conține :

Pentru  post administrator :

–  CV actualizat ;

–  Copie diploma  studii  efectuate ;

–  Copie CI / BI

Pentru psiholog :

–  CV actualizat ;

–  Copie diploma studii superioare, absolvent facultatea de psihologie

–  Copie CI / BI

Contractele de  prestări servicii pentru fiecare dintre cele doua posturi se vor încheia, in  cuantumul  de 2230 lei / lunar .

Dosarele se vor depune la registratura primăriei Comunei Voinești, str. Principala, nr. 145, loc Voinești, jud Dâmbovița, pana la data de  vineri 14.02.2020, ora 14,00.

Selecția dosarelor si rezultatul acesteia,  va fi publicat pe site-ul primăriei Comunei Voinești, www.primarievoinesti.ro., in termen de trei zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor.

Relații la telefon : 0723142661,  Primar – Sandu Gabriel Dănuț    

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.