Erculescu Adrian

În atenția locuitorilor comunei Voinești.

Este interzisă incendierea sau arderea resturilor vegetale pe terenuri aflate în proprietatea dumneavoastră precum și a terenurilor în care sunteți utilizatori. In caz contrar vezi suporta consecințele legislației în vigoare și amenzi până la...