Gazeta de Voinesti numarul 110

Posted in Acasa | Leave a comment

Buletin de avertizare prun (29.05.2018) – monilioza, patarea -roşie, ciuruire, viermele prunelor, afide, molii miniere

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea bolii/daunatorului: monilioza, patarea -roşie, ciuruire, viermele prunelor, afide, molii miniere, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere va recomandam efectuarea tratamentului când s-au realizat următoare condiţii:

 • rezerva de boli si dăunători;
 • condiţii optime de temperatura si precipitaţii;
 1. Signum – 0,5 kg/ha (0,05%) + Karate Zeon – 0,15 1/ha (0,015%)
 2. Topsin 70 WDG – 0,7 kg/ha(0,07%) + Calypso 480SC – 0,2 1/ha (0,02%)
 3. Orius 25 EW – 0,75 – 1 1/ha (0,075% – 0,1%) + Lamdex 5 EC – 0,15 1/ha (0,015%)
 • Tr. I se va aplica in perioada: 30.05 – 03.06.2018
 • Tr. II se va aplica in perioada: 09 – 13.06.2018

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000 1.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteti face si alte amestecuri cu produsele recomanda la variantele de mai sus).

** Va rugam sa respectaţi dozele si omologările recomandate.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentaţiei, 1786/TB/l 991 al Departamentului pentru Administraţie Locala si 127/1991 al Asociaţiei Crescatorih de Albine din Romania privind unele masuri pentru protecţia familiilor de albine impotriva intoxicaţiilor cu produ: pentru protecţia plantelor, veţi lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de Înflorire.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri

 • sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
 • sa păstreze facturile, avizele, bonurile de casa;
 • sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
 • sa folosească p.p.p. numai in conformitate cu cu instrucţiunile de utilizare;
 • sa eu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protecţie a resurselor de apa, in zonele de protecţie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in condiţiile legii;
 • spaţiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, căldură si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
 • produsele trebuie sa se păstreze in ambalajele originale;
 • fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

 

Posted in Acasa | Leave a comment

Buletin de avertizare mar (29.05.2018) – rapan, fainare, vierme mar, molia pielitei, molii miniere, afide, acarieni

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea bolii/dăunătorului: rapan, fainare, monilioza,vierme mar , molia pielitei, molii miniere, afide, acarieni, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere va recomandam efectuarea tratamentului când s-au realizat următoare condiţii:

– condiţii optime de temperatura si precipitaţii

 1. Score 250 EC – 0,2 I/ha + Dithane M 45 – 3 kg/ha + Voliam Targo – 1,1 1/ha
 2. Luna Experience – 0,75 1/ha + Captau 80 WDG – 2,25 kg/ha + Calypso 480 SC – 0,3 1/ha
 3. Sercadis 0,25 I/ha + Delan Pro – 2,5 1/ha + Novadim Progress -1-1,5 1/ha
 4. Maccani – 2,25 kg/ha + Krima 20 SG (Mospilan 20 SG) – 0,3 – 0,45 kg/ha
 5. Flint Plus 64 WG – 1,875 kg/ha + Nurcile D 50/500 050EC – 1,5 1/ha

Pe solele unde se observa atac de acarieni adaugati la variantele de mai sus Milbeknock EC – 0,75 1/ha

Tratamentul se va aplica in perioada: 30.05 – 03.06.2018

La produsul Score 250 EC doza este calculata pentru un volum de apa de 750 1/ha conform recomandărilor firmei producătoare.

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1500 l.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteti face si alte amestecuri cu produsele recomanda la variantele de mai sus).

** Va rugam sa respectaţi dozele si omologările recomandate.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentaţiei, 1786/TB/l 991 al Departamentului pentru Administraţie Locala si 127/1991 al Asociaţiei Crescatorih de Albine din Romania privind unele masuri pentru protecţia familiilor de albine impotriva intoxicaţiilor cu produ: pentru protecţia plantelor, veţi lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de înflorire.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri

 • sa întocmească registrul de evidenta al tratamentelor;
 • sa păstreze facturile, avizele, bonurile de casa, pe o perioada de trei ani;
 • sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
 • sa folosească p.p.p. numai in conformitate cu cu instrucţiunile de utilizare;
 • sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protecţie a resurselor de apa, in zonele de protecţie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in condiţiile legii;
 • spaţiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, căldură si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
 • produsele trebuie sa se păstreze in ambalajele originale;
 • fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);
Posted in Acasa | Leave a comment

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PRIMĂRIEI VOINEȘTI

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), PRIMĂRIA COMUNEI VOINESTI prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate înregistrării și are obligația de a le administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, Registrul Agricol, servicii de administrare a domeniului public și  privat al comunei, control comercial, transport public local, achiziții publice, resurse umane, servicii și prestații sociale, autoritate tutelară, spațiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizații/certificate/avize/acorduri/ adeverințe, evidență electorală, accesul la informațiile de  interes public, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, constatarea și sancționarea contravențiilor, sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței publice.

Sunteți  obligați  să furnizați  datele,  acestea fiind necesare  în  scopurile  specificate  mai  sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat si dispunerea masurilor legale necesare identificării acestor date.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Primăria comunei Voinești, cu sediul în Str. Principala, Nr. 145,  Com. Voinești, Judetul Dâmbovița, tel: 0245679324, fax: 0245679324, e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați  cât mai curând posibil.

       Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, securitatea socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are caracter obligatoriu. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Posted in Acasa | Leave a comment

Buletin de avertizare cires si visin din 14.05.2018

CIREŞ + VIŞIN

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea bolii/ dăunătorilor: musca cireşele afide, păduchele negru, monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea roşie, afide, insecte defoliatoare, care pot cau; pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiţii

 • rezerva biologica de dăunători si agenţi patogeni;
 • condiţii optime si precipitaţii;

Variante recomandate:

 • Calypso 480 SC – 0,2 1/ha + Signum – 0,5 kg/ha
 • Eforia 045 ZC – 1,3 – 1,5 1/ha + Topas 100 EC – 0,5 1/ha
 • Karate Zeon – 0,15 1/ha + Orius 25 EW – 0,75 1/ha
 • Eforia 045 ZC – 1,3 – 1,5 1/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,75 1/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 10001.

Tratamentul se va aplica in perioada 15 – 19.05.2018 si se va repeta după 7-10 zile.

Atentie: Nu se mai aplica tratamente cu p.p.p. la soiurile aflate in fenofaza parga – coacere.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentaţiei, 1786/TB/l 991 al Departamentului pentru Administraţie Locala si 127/1991 al Asociaţiei Crescătorii de Albine din Romania privind unele masuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produ: pentru protecţia plantelor, veţi lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de înflorire.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri

 • sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
 • sa păstreze facturile, avizele, bonurile de casa;
 • sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
 • sa folosească p.p.p. numai in conformitate cu cu instrucţiunile de utilizare;
 • sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protecţie a resurselor de apa, in zonele de protecţie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in condiţiile legii;
 • spaţiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, căldură si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
 • produsele trebuie sa se păstreze in ambalajele originale;
 • fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);
Posted in Acasa | Leave a comment

Buletin de avertizare par din 11.05.2018

PAR

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea bolii/ dăunătorilor: Psylla pyi viermele perelor, afide, rapan, monilioza, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiţii

 • rezerva de boli si dăunători;
 • condiţii optime de temperatura si umiditate;

Variante recomandate:

 • Vertimec -1-1,5 1/ha + Bravo 500 SC – 1,5 1/ha
 • Movento – 1,875 1/ha + Antracol 70 WP – 2-3 kg/ha
 • Krima 20 SG (Mospilan 20SG) – 0,2 kg/ha + Delan Pro – 2,5 1/ha

Dozele sunt calculate la un volum de apa de 10001/ha.

 1. Tratamentul I se va aplica ie perioada: 12 – 16.05.2018
 2. Tratamentul II se va aplica ie perioada: 22 – 26.05.2018

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locala si 127/1991 al Asociaţiei Crescatorib de Albine din Romania privind unele masuri pentru protecţia familiilor de albine impotriva intoxicaţiilor cu produ: pentru protecţia plantelor, veţi lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de înflorire.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri

 • sa întocmească registrul de evidenta al tratamentelor;
 • sa păstreze facturile, avizele, bonurile de casa, pe o perioada de 3 ani;
 • sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
 • sa folosească p.p.p. numai in conformitate cu cu instrucţiunile de utilizare;
 • sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protecţie a resurselor de apa, in zonele de protecţie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in condiţiile legii;
 • spaţiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, căldură si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
 • produsele trebuie sa se păstreze in ambalajele originale;
 • fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);
Posted in Acasa | Leave a comment

Buletin de avertizare mar din 10.05.2018

MAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția si dezvoltarea bolii/dăunătorului: vierme mar Gen. tr. I + II, molia pielitei, molii miniere, afide, acarieni, rapăn, făinare, monilioza, care pot cauza pierde importante.

Pentru prevenire si combatere va recomandam efectuarea tratamentului când s-au realizat următoare condiții:

 1. maximul curbei de zbor – depunerea primelor ponte;
 2. condiții optime de temperatura si precipitații
 • Coragen – 0,15 1/ha + Fontelis – 0,75 1/ha + Dithane M 45 – 3 kg/ha
 • Insegar 25 WG – 0,45 kg/ha + Score 250 EC – 0,2 1/ha + Bravo 500SC – 2,5 1/ha
 • Calypso 480 SC – 0,3 1/ha + Luna Experience – 0,75 1/ha + Antracol 70 WP – 3-4,5 kg/ha
 • Voliam Targo – 1,1 1/ha + Chorus – 0,75 kg/ha + Syllit 400 SC – 1,95 1/ha

Pe solele unde se observa atac de acarieni adaugati la variantele de mai sus:

 • Envidor 240 SC – 0,6 1/ha sau
 • NissorunlO WP – 0,45 kg/ha sau
 • Milbeknock EC – 0,75 1/ha sau
 • Kanemite – 0,625 1/ha
 1. Tratamentul I se va aplica in perioada: 11 – 15.05.2018
 2. Tratamentul II se va aplica in perioada: 21 – 25.05.2018

La produsul Score 250 EC doza este calculata pentru un volum de apa de 750 1/ha conform recomandarih firmei producătoare.

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1500 1.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteti face si alte amestecuri cu produsele recomanda la variantele de mai sus).

** Va rugam sa respectaţi dozele si omologările recomandate.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locala si 127/1991 al Asociaţiei Crescatorili de Albine din Romania privind unele masuri pentru protecţia familiilor de albine impotriva intoxicaţiilor cu produ: pentru protecţia plantelor, veţi lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de înflorire.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri

–      sa întocmească registrul de evidenta al tratamentelor;

–      sa păstreze facturile, avizele, bonurile de casa, pe o perioada de trei ani;

–      sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;

–      sa folosească p.p.p. numai in conformitate cu cu instrucţiunile de utilizare;

–      sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protecţie a resurselor de apa, in zonele de protecţie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in condiţiile legii;

–       spaţiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, căldură si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevăzut cu rafturi pentru produse;

–      produsele trebuie sa se păstreze in ambalajele originale;

–       fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Posted in Acasa | Leave a comment

Buletin de avertizare cartof din 04.05.2018

CARTOF

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor/bolilor: Gandacul din Colorado gen. I tr. I+II, mana, alternaria, care pot cauza pierderi importante la culturile de CARTOF .

Pentru prevenire si combatere va recomandam efectuarea tratamentului cand s-au realizat urmatoarele conditii:

 I  – incheierea randurilor- inainte de inflorit;

 •         conditii optime de temperatura si precipitatii;
 •         prezenta adultilor de Leptinotarsa decemlineata in cultura;
 •         daca nu se semnaleaza aparitia infectiilor de mana si alternaria, pentru tratament preventiv adaugati unul din fungicidele de mai jos:
 1. Actara 25 WG – 0,06 – 0,08 kg/ha + Bravo 500 SC – 1,5-2 l/ha;
 2. Calypso 480 SC – 0,08 l/ha+ Antracol 70WP – 1,5 – 2,5 kg/ha;
 3. Coragen – 0,0625 l/ha + Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha;
 4. Mospilan 20 SG – 0,08 – 0,1 kg/ha + Nando 500 SC – 0,3 – 0,4 l/ha;

 II   – conditii optime de temperatura si precipitaii;

 • aparitia larvelor de V2 – V3 in culturi;
 • aparitia primelor infectii de mana si alternaria – pentru tratament curativ;
 1. Calypso 480 SC – 0,08 l/ha + Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha;
 2. Actara 25 WG – 0,06 – 0,08 kg/ha + Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha;
 3. Coragen – 0,0625 l/ha + Equation Pro – 0,4 kg/ha;
 4. Proteus OD 100 – 0,4 l/ha + Consento 450 SC – 2 l/ha;

Tratamentul se va aplica la intrunirea conditiilor mai sus mentionate si se va repeta la 7-10 zile.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteti face si alte amestecuri cu produsele recomandate la variantele de mai sus).

** Va rugam sa respectati dozele si omologarile recomandate.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de inflorire.

Cerinte obligatorii pentru fermieri

– sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;

– sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa, pe o perioada de trei ani;

sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;

– sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu cu instructiunile de utilizare;

– sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;

– spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;

– produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;

– fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite de trei ori);

                                                                                                Intocmit,

                                                                                       ing. Serban Victoria

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinești numărul 109

Posted in Acasa | Leave a comment

Buletin de avertizare cireș și vișin – 20.04.2018

CIRES + VISIN

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii/ daunatorilor : monilioz antracn0za,  ciuruire, patarea  rosie,  afide, insecte defoliatoare,  care pot cauza pierderi   importante.

Pentru prevenire  si combatere  se recomanda  executarea tratamentului  cand  s-au realizat  wmatoarele conditii

  •  10-15% flori si-au scuturat petalele;
  •  rezerva de boli si daunatori

Variante recomandate:

 • Signum – 0,5 kg/ha + Calypso 480 SC – 0,2 1/ha
 • Bravo 500 SC – 1,5 1/ha + Actara 25 WG – 0,1 kg/ha
 • Folicur Solo 250 EW – 0,75 1/ha + Calypso 480 SC – 0,2 1/ha
 • Orius 25 EW – 0,75 1/ha + Karate Zeon – 0,15 1/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de   10001.

Tratamentul se va aplica cand 10-15% din flori si-au scuturat petalele si se va repeta dupa 7-10  zile.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatoril1 de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produ: pentru protectia  plantelor,  veti  lua toate masurile  ce va revin  , mai  ales in perioada  de inflorire.

Intocmit
Serban Victoria

Posted in Acasa | Leave a comment