Buletin de avertizare – Toate speciile pomicole

Nr. 2 din 17.02.2017

BULETIN DE AVERTIZARE

Toate speciile pomicole

Pentru prevenirea si combaterea bolilor de scoarta si a altor agenti patogeni, va recomandam efectuarea unui tratament in perioada de repaus vegetative, cu unul din produsele  cuprice mentionate mai jos, cand se intrunesc conditiile optime de temperatura.

 • Alcupral 50 PU – 0,3%;(4.5 kg/ha
 • Triumf 40 WG – 0,25%; (3.75kg/ha)
 • Funguran OH 50 WP – 0,3%;(4.5 kg/ha)
 • Zeama bordeleza tip “MIF” – 0,5%;(7.5 kg/ha)

Tratamentul se aplica pe timp linistit, fara vint, la temperaturi peste 6°C prin imbaierea pomilor.

Intocmit,
ing. Serban Victoria

Posted in Acasa | Leave a comment

In atentia fermierilor care beneficiaza de SCHEMELE DE PLATA si MASURILE DE SPRIJIN de la APIA

Ecoconditionalitatea – este un mecanism care conditioneaza acordarea sprijinului financiar din fonduri europene si de la bugetul national (plati directe, ajutoare nationale tranzitorii, plati compensatorii de dezvoltare rurala), de respectare a unor norme obligatorii referitoare la : mediu, schimbari climatice, bunele conditii agricole ale terenurilor, sanatate publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor si bunastarea animalelor, precum si mentinerea terenurilor in bune conditii agricole si de mediu.

Orice fermier care prin activitatea lui depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectia plantelor si care  solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin are urmatoarele obligatii:

 1. Sa utilizeze numai p.p.p. omologate;
 2. Sa utilizeze p.p.p. doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
 3. Sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 4. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor (p.p.p. trebuie depozitate in conditii corespunzatoare, ferite de lumina, caldura si umiditate, separat de alte materiale, mai ales furaje sau alimente);
 5. Sa detina urmatoarele documente justificative:
 • Registrul de evidenta a p.p.p./fisele de magazie
 • Facturi/avize de achizitionare a p.p.p.
 • Registrul privind evidenta tratamentelor cu p.p.p.
 1. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectia plantelor depozitate si utilizate in exploatatie, precum si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor;
 2. p.p. clasificate ca foarte toxice(T+) si toxice(T) pot fi utilizate numai de persoane juridice care detin ”AUTORIZATIE DE UTILIZARE CU PRODUSE CLASIFICATE T SI T+”;

Fermierul are obligativitatea sa consulte si sa respecte „GHIDUL DE UTILIZARE IN SIGURANTA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR” postat pe site-ul:

http://www.madr.ro/norme-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html

 

 

 

Intocmit,

ing. Serban Victoria – Oficiul Fitosanitar Dambovita

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinesti nr. 94

Gazeta 94

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinesti Nr. 93

gazeta-93

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinesti Nr. 92

2016-11-24-10-20-28-pag-01-pdf-adobe-reader

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinesti nr. 91

gazeta-de-voinesti-91

Posted in Acasa | Leave a comment

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate

122-acte-necesare-carte-de-identitate-6-638

1. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor – click aici

2. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici

3. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani – click aici

4. a) Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei – click aici

4. b) Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate – click aici

5. a) Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului- click aici

5. b) Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor- click aici

6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior – click aici

7. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate – click aici

8. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici

9. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România – click aici

10. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici

11. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – click aici

12. Dovada adresei de domiciliu – click aici

13. Contravaloarea actelor de identitate – click aici

14. Taxa de timbru – click aici

 

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinesti numarul 90

img-2016-09-26-12-07-11

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinesti Nr. 89

img-2016-08-29-10-05-57

Posted in Acasa | Leave a comment

Gazeta de Voinesti nr. 88

Gazeta 88

Posted in Acasa | Leave a comment