Achizitie lucrari : Cladire servicii funerare sat Voinesti , comuna Voinesti

In conformitate cu Hotararea Consilui Local al comunei Voinesti nr 92/ 13.08.2018 si cu documentatia tehnica proiect tehnic nr 7/ 2018 , intocmit de proiectant SC GREEN CUBE SRL , Comuna Voinesti , judetul Dambovita , anunta ca va demara achizitia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului de investiții: „CONSTRUIRE CLĂDIRE SERVICII FUNERARE” in comuna Voinești, sat Voinești, strada Poștei, nr. 463A.
Terenul are urmatoarele vecinatati :
NORD: Grup Școlar Agricol (2,80 m – clădire dezafectată);
EST: Matoiu Virgiliu (14,76 m – anexă gospodărească);
SUD: Strada Poștei (NC 72468) (11,69 m);
VEST: Strada Poștei (NC 72468).

Proiectul constă în realizarea unei clădiri care va avea funcțiunea de clădire servicii funerare, construită pe un teren aflat în intravilanul comunei Voinești. Conform certificatului de urbanism nr. 52/12.06.2018, terenul se află într-o zonă fără restricții. Conform contract de vânzare-cumpărare nr. 82/12.06.2018 terenul se află în proprietatea Comunei Voinești, având suprafața de 560,00 mp, NC 73428 și categoria de folosință curți construcții Se propune o construcție cu regim de înălțime P, cu o structură de rezistență mixtă. Închiderile exterioare se propun a fi din cărămidă GVP de 29 cm, iar în interior, compartimentările se vor realiza cu pereți ușori tip gips-carton. Pereții interiori vor fi tencuiți și gletuiți, peste gletul de ispos dându-se ulterior două straturi de vopsea lavabilă RAL 9010. Pardoselile vor fi cele scrise pe planurile de arhitectură, respectiv gresie antiderapantă atât în sala mortuară, cât și în oficiu, hol și grup sanitar.
Ferestrele vor fi din PVC cu geam termoizolant. La exterior se vor monta, atât pe fațada principală, cât și pe cea posterioară, câte o ușă din PVC prevăzută cu luminator din geam termoizolant, culoare lemn natur. Pe treptele de acces în clădire se propune pardoseală din gresie antiderapantă de exterior, culoare neagră.
Anveloparea exterioară a clădirii se face cu polistiren expandat de 10 cm, peste care se va aplica o tencuială armată în strat subţire, iar apoi vopsea lavabilă de exterior RAL 9010. Pentru o protecție suplimentară, la nivelul ferestrelor au fost prevăzute glafuri din PVC, culoare lemn natur. Pentru o protecție suplimentară, la nivelul ferestrelor au fost prevăzute glafuri din PVC, culoare lemn natur.
.

NIVEL NUMAR ÎNCĂPERE DENUMIRE ÎNCĂPERE
EXISTENT SUPRAFAŢA
Plan Parter 01 Grup sanitar 8,51 m²
Plan Parter 02 Hol 4,27 m²
Plan Parter 03 Oficiu 8,51 m²
Plan Parter 04 Sala mortuară 61,19 m²
TOTAL 82,48 m²

VALOAREA INVESTITIEI :
314.319,83 lei cu TVA din care C+M : 297.659,83 lei cu TVA
Valoarea estimate se compune din :
– Cap .2 Retele utilitati : 10148,11 lei fara TVA
– Cap. 4 Constructii si instalatii : 238.792.24
– Cap4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj : 14.000 lei
– Cap. 5.1 Alte cheltuieli – Organizare de santier : 1193,96 lei
Total valoare estimata: 264.134,31 lei fara TVA
Termen de realizare – 12 luni .
Documentatia tehnica de executie ,va fi pusa la dispozitie in format electronic in catalogul electronic SICAP .

Consilier achizitii publice ,
Curpene Laura

Posted in Acasa | Leave a comment

ANUNT VANZARE MASA LEMNOASA COMUNA VOINESTI SI ANEXE

Posted in Acasa | Leave a comment

Anunt vanzare masa lemnoasa , comuna Voinesti , anexe .

Posted in Acasa | Leave a comment

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT LUCRARI „Reabilitare , dotare si refunctionalizare cladire existenta  , in centru de consiliere psiho- sociala pentru copii  in satul Gemenea – Bratulesti , comuna Voinesti , judetul Dambovita “.

Ca urmare a semnarii contractului de finantare nr .  C1920074X203831600201 / 06.02.2018  , cu  AFIR Romania  , prin PNDR 2014-2020,   Comuna Voinesti , judetul Dambovita , anunta ca va atribui contractul de achizitie publica de lucrari cu obiect : „Reabilitare , dotare si refunctionalizare cladire existenta  , in centru de consiliere psiho- sociala pentru copii  in satul Gemenea – Bratulesti , comuna Voinesti , judetul Dambovita “.

      Cod CPV 4543000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare ;

Descrierea generala a  lucrarilor se va regasi in Memoriul general intomcit de proiectant S. C Tumibo Design S.R.L ,  atasat prezentului anunt .

  Valoarea estimata a lucrarilor conform Bugetului indicativ al proiectului ,  este de :

 • Amenajarea terenului – 53092,92 lei
 • Constructii si instalatii –    256799,81 lei fara TVA ;
 • Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj – 20888,71 lei ;
 • Organizare de santier – 1658,43 lei

       Valoare estimata totala – 332439,87 lei fara TVA .

    Documentatia tehnico economica  in format electronic , in vederea intocmirii ofertelor ,  poate fi obtinuta de catre operatorii economici  interesati de la primaria Comunei Voinesti , birou achizitii publice . Relatii  suplimentare  la tel . ; 0728985612 , consilier achizitii publice – Curpene Laura

Memoriu PTH Voinesti

 

Posted in Acasa | Leave a comment

Anunt intentie ” Modernizare prin asfaltare a targului existent in satul Voinesti , comunaVoinesti , judetul Dambovita „

Avand in vedere Contractul de finantare    Nr C 1920074X203831600208/ 06.02.2018 ,incheiat cu AFIR Romania  si  având în vedere că valoarea estimată a achiziţiei de  lucrari de constructii incinta , alei pietonale din Targul saptamanal Voinesti ,  Cod CPV 45233140- 2 Lucrari de drumuri  este de 426.329,09 lei fara TVA , UAT Comuna Voinesti , anunta  ca va achizitiona online  lucrarile de executie a obiectivului de investitie  cu titlu : ” Modernizare prin asflatare a targului existent in satul Voinesti , comuna Voinesti , judetul Dambovita ” .

Documentatia tehnico- economica,   in vederea intocmirii ofertelor tehnico- financiare  se va obtine  de la compartimentul de achizitii publice   al primariei comunei Voinesti .

Pentru relatii suplimentare : tel.  0728985612 , cons. achizitii publice – Curpene Laura

Posted in Acasa | Leave a comment

Strategia anuala a achizitiilor publice a UAT Comuna Voinesti pe anul 2018

HCL aprobare Strategie anuala de achiztii publice 2018

Plan anual de achizitii publice – 2018

Strategia anuala a achizitiilor publice pentru anul  2018

Posted in Acasa | Leave a comment

ACTUALIZARE PLAN ACHIZITII PUBLICE , COMUNA VOINESTI ,PE ANUL 2017

ACTUALIZARE PLAN ACHIZTII PUBLICE PE ANUL 2017

Posted in Acasa | Leave a comment

Strategia anuala de achizitii publice a Comunei Voinesti, Judetul Dambovita pentru anul 2017

Vezi strategia

Posted in Acasa | Leave a comment

Achizitie publica Remorca Vidanja

Comuna Voinești, lansează invitația de participare către operatorii economici interesați în vederea atribuirii contractului  de achiziție publica de furnizare pentru remorca vidanja cu următoarele caracteristici:

Caracteristici și cerințe minime obligatorii:

 • Remorcă vidanja monoax proiectata a fi remorcata de un tractor agricol; care poate fi utilizata pentru vidanjarea rețelei de canalizare, a foselor septice, etc.
 • Rezervor de minim 3000 litri maxim 3500 l , pentru colectarea (aspirarea) si  transportul deșeurilor lichide, de canalizare;
 • Rezervor confecționat din tabla galvanizata de minim 5 mm;
 • Furtun de minim 18 metri  cu diametru de 4 inch inclus.
 • Sistem electric de iluminare de 12  V și de semnalizare ;
 • lndicator de umplere
 • Manometru
 • Pompă/ compresor cu debit de minim  5000 litri/min ;
 • Valve de presiune pentru siguranta
 • Rezervor de prea-plin
 • Gura de vizitare cu diametrul de minim 600 mm la partea posterioară.
 • Anvelope 11.5 – 15.3
 • Sistem de frânare pneumatic;
 • Proțap fix cu picior de sprijin pt. depozitare vidanja
 • Pompa/ compresorul de vid este acționata de la priză de putere a tractorului prin intermediul unei cutii de transmisie.
 • Cardan pentru acționare pompa/compresor inclus.
 • Produsul sa fie fabricat in Uniunea Europeana si sa fie însoțit de certificat de conformitate  CE .

– Termen de livrare: minim  5 zile lucrătoare  de la emiterea unei comenzi ferme;

– Termen de garantie: minim 12 luni

– Documente însoțitoare: manual de utilizare în limba romana , catalog piese de schimb în limba romana.

Pentru alte informații : tel . 0723/ 142661 – Primar -Sandu Gabriel  Dănuț

Posted in Acasa | Leave a comment

Realizare podet tubular si lucrari de aparare in zona intersectiei Valea Mare si zona Tanculesti in satul Gemenea- Bratulesti

UAT Comuna Voinești va derula contract de achiziție publica de lucrari prin atribuire directa cu obiect „Realizare podet tubular si lucrari de aparare in zona intersectiei Valea Mare si zona Tanculesti in satul Gemenea- Bratulesti , comuna Voinesti”.

Atasam fisier ce contine:

 • Invitatie de participare
 • Fisa de date a achizitiei;
 • Caiet de sarcini;
 • Modele formulare
 • Model contract de lucrari;
 • Documentatie tehnica – parte scrisa si parte desenata;
Link 1 – Descarca (29.9Mb.)(zip.)
Link 2 – Descarca Google Drive (29.9Mb)(zip.)
Raspuns solicitare de clarificari nr. 1

Mentionam ca fisierele de la „Link 1” si „Link 2” sunt aceleasi!

Posted in Acasa | Leave a comment