ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT LUCRARI „Reabilitare , dotare si refunctionalizare cladire existenta  , in centru de consiliere psiho- sociala pentru copii  in satul Gemenea – Bratulesti , comuna Voinesti , judetul Dambovita “.

Ca urmare a semnarii contractului de finantare nr .  C1920074X203831600201 / 06.02.2018  , cu  AFIR Romania  , prin PNDR 2014-2020,   Comuna Voinesti , judetul Dambovita , anunta ca va atribui contractul de achizitie publica de lucrari cu obiect : „Reabilitare , dotare si refunctionalizare cladire existenta  , in centru de consiliere psiho- sociala pentru copii  in satul Gemenea – Bratulesti , comuna Voinesti , judetul Dambovita “.

      Cod CPV 4543000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare ;

Descrierea generala a  lucrarilor se va regasi in Memoriul general intomcit de proiectant S. C Tumibo Design S.R.L ,  atasat prezentului anunt .

  Valoarea estimata a lucrarilor conform Bugetului indicativ al proiectului ,  este de :

  • Amenajarea terenului – 53092,92 lei
  • Constructii si instalatii –    256799,81 lei fara TVA ;
  • Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj – 20888,71 lei ;
  • Organizare de santier – 1658,43 lei

       Valoare estimata totala – 332439,87 lei fara TVA .

    Documentatia tehnico economica  in format electronic , in vederea intocmirii ofertelor ,  poate fi obtinuta de catre operatorii economici  interesati de la primaria Comunei Voinesti , birou achizitii publice . Relatii  suplimentare  la tel . ; 0728985612 , consilier achizitii publice – Curpene Laura

Memoriu PTH Voinesti

 

Posted in Acasa | Leave a comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *