Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Asistenta Sociala

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcție de beneficiul de asistentă socială solicitat,  astfel:

 • Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci când devii beneficiar de asistentă socială.

 • Cum prelucrăm datele tale personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului sau beneficiarului dreptului de asistentă socială (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.)

Parte din responsabilitatea noastră în aceasta relație este și modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție și cele obținute din alte surse.

 • Care este scopul prelucrării datelor personale ?

a) verificării și stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condițiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor de asistentă socială solicitate;

Aşa cum știi, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:

b) efectuării plaților beneficiilor de asistentă socială realizată prin unități bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poștal;

c) asigurării şi gestionării bazelor naționale de date referitoare la sistemul de informații privind beneficiile de asistentă socială;

d) încheierii asigurărilor obligatorii pentru locuință, în conformitate cu prevederile legale.

 • Cu ce instituții colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?

Comunicăm aceste date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți, astfel:

Primării și servicii publice de asistentă socială din cadrul unităților administrativ -teritoriale în care locuiți;

 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurile sale teritoriale, respectiv agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă ;
 • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria ;
 • Inspecția Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă,
 • Ministerul Sănătății;
 • Inspectoratele școlare;
 • Furnizorii de energie electrică/termică/ gaze naturale;
 • Casa Naționala de Sănătate și structurile sale teritoriale, respectiv casele județene de sănătate ;
 • Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilități ;
 • Direcția pentru evidenta persoanelor și administrarea bazei de date;
 • Inspectoratul General pentru Imigrări;
 • Societatea comercială de asigurare-reasigurare (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumită PAID) ;
 • Compania Națională „Poșta Română” – S.A;
 • Unități bancare;
 • Direcțiile generale de asistentă socială și protecția copilului
 • Alte instituții ale statului român care pot furniza informații necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (ANPIS/AJPIS) și care rezultă din exercitarea atribuțiilor autorității publice.
 • Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale?

Menționam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata până la încetarea dreptului de asistentă socială iar în cazul beneficiilor ce asigură stagiu de cotizare asimilat, datele cu caracter personal sunt păstrate și stocate pe perioade mari de timp – minim 50 de ani.

 • Care sunt drepturile tale?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și alte drepturi noi.

La nivelul Direcției de Asistenta Sociala  – Primăria Voinești fost numit responsabilul cu protecția datelor personale conform dispoziției nr. 221/25,05,2018.

Responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce tine de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email: consiliullocalvoinesti@yahoo.com sau prin transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Com Voinești, Str. Principala, Nr. 145

Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale și drepturile detaliate de care beneficiați, le vei putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa www.primarievoinesti.ro, secțiunea date cu caracter personal.

Regulament 679/2016
Ghid privind portabilitatea datelor
Ghid privind responsabilul cu protecția datelor
Drepturile persoanelor vizate
Cerere Acces Date Personale
Cerere Rectificare Date Cu Caracter Personal
Cerere Ștergere Date Cu Caracter Personal