Publicație căsătorie nr.30303ev/26.04.2021

Astăzi, 26.04.2021 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului  BUNESCU MIHAIL  în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița și  a d-rei  BOTEA ECATERINA  în vârstă de 29 ani  ,cu domiciliul în Mun Bacău str.Cal.Moinești , Județul Bacău.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Post expires at 12:40pm on Wednesday May 26th, 2021

Posted in Casatorii | Leave a comment

Publicație căsătorie nr.30281ev/14.04.2021

Astăzi, 14.04.2021 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului UNGUREANU LUCIAN  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Comuna Voinești, Județul Dâmbovița și  a d-rei  NEGULESCU VALENTINA – MAGDALENA   în vârstă de 26 ani  ,cu domiciliul în Comuna Ulmi , Județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștința de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Post expires at 11:54am on Friday May 14th, 2021

Posted in Casatorii | Leave a comment