Cadrul natural

Principalele aspecte ale reliefului zonei sunt rezultatul acțiunii modelatoare a arterelor hidrografice principale din zona Dâmbovița (Râul Alb și râul Dâmbovița) în contextul unui climat de dealuri pe o geologie specifica.
Așezarea la poalele masivelor muntoase din nord prezintă o dubla importanta sub raport climatic,adăpost fata de curenții atmosferici reci de la nord și în al doilea rând prezenta masivelor muntoase prilejuiește o acumulare mai mare de precipitații.

După harta cu repartiția temperaturii medii anuale,zona se situează intre intervalele de 8-9 grade C. Cele mai coborâte medii lunare se înregistrează în ianuarie(-3 grade C) ,iar cele mai ridicate în luna iulie ( +19 grade C).
Precipitațiile în zona se caracterizează prin mare variabilitate, în ceea ce privește frecventa, intensitatea, durata. Cantitatea medie anuala de precipitații este de 914,5mm.Caracterul continental al climei este marcat prin prezenta unor maxime de precipitații în mai 134 mm, iunie 107 mm si un minim in martie 32,9 mm.
Solurile pe raza comunei Voinești sunt influențate de suportul geologic al bazinului Dâmbovița,noua tipuri si subtipuri de sol.Ca textura pot fi întâlnite soluri nisipoase-lutoase in lunca sau terase joase,lutoase argiloase Din punct de vedere geo-botanic,zona se încadrează la păduri de foioase,etajul fagului cu trecere spre conifere in extremitatea nordica; masivele păduroase ocupa suprafețe mari ale teritoriului,coborând pana in apropierea vetrelor de sat.