Acte necesare pentru angajarea ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

  • Cerere tip
  • Buletin de identitate / carte de identitate pentru bolnav și persoana care solicită angajarea;
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap, pentru bolnav;
  • Cazier și adeverință medicală pentru persoana care solicită angajarea ;
  • Extras de cont bancă, în cazul în care se dorește primirea dreptului în cont bancar ;
  • Anchetă socială ;
  • Declarație notariala pe proprie răspundere pentru angajarea ca asistent personal al persoanei cu handicap grav;
  • Carte de muncă/ adeverința vechime.